עמותות ומלכ”רים – מוסדות ללא כוונת רווח

עמותות, חברות לתועלת הציבור (חל”צ) והקדשים הינם מוסדות המוקמים למטרות ציבוריות ולא לשם השאת רווח לבעליהן (להלן מלכ”ר). מטרותיו של המלכ”ר צריכים להיות כאלה אשר אינם שוללים את קיומה של מדינת ישראל או עלולים לפגוע ברגשות הציבור, כלומר מטרותיו של המלכ”ר צריכות להיות כאלה אשר מקדמות את ענייני הציבור לרבות בענייני דת, תרבות, חינוך, מדע, בריאות, ספורט ועוד.

במטרה לעודד פעילויות וולונטרית ופילנטרופית כאחד אשר מטרתה לסייע לאוכלוסיית היעד, ללא כוונת רווח ומטרה לקדם מטרות ציבוריות אשר המדינה מעוניינת בהן, נקבעו בחקיקה הטבות מס שונות למלכ”רים כאות הוקרה לפעילותם המבורכת.

כל עמותה רשומה (ע”ר) חייבת, מכוח חוק העמותות, להקים את שלושת הגופים הבאים:

עמותות שמחזורן הכספי עולה על מיליון שקלים, קיימת חובה למנות להן רואה חשבון לביקורת הדוחות הכספיים.

השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם!