רישום העמותה כמלכ”ר במע”מ ובמשרדי מס הכנסה

לאחר קבלת אישור הפתיחה מרשם העמותות ופתיחת חשבון בנק, יש לפתוח תיק במע”מ כמוסד ללא כוונת רווח – תעודת מלכ”ר. פתיחת תיק מלכ”ר תיעשה במשרד מע”מ האזורי, בהתאם למיקום פעילותו של המלכ”ר.

למלכ”רים יש מעמד מיוחד בעניין חוק מס ערך מוסף
בקשה לרשם העמותות להזמנת סט מלכ”ר

פתיחת תיק עמותה-תיק מלכ”ר במע”מ

לפתיחת תיק עמותה במשרדי מע”מ נדרש למלא טופס 24 – טופס בקשה לרישום מלכ”ר במע”מ.
את הטופס הנ”ל יש למלא בשלושה עותקים.

טופס 24 מע”מ – בקשה לרישום מלכ”ר במע”מ

מסמכים שיש לצרף לטופס מע”מ 24 – בקשה לרישום מלכ”ר:

עם סיום הרישום ברשות המסים מקבלת העמותה תעודת מלכ”ר.

השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם!