דוחות שנתיים לחברות

הדו”ח הכספי של החברה הוא נתון חשוב מאין כמותו במחזור החיים השנתי של החברה. מלבד היותו נקודת בקרה לרשויות המס אודות הביצועים וחבות המס של החברה, הדו”ח השנתי הוא גם הדרך בה המנהל מעריך את ביצועי החברה וביצועי עובדיו. בנוסף, הדו”ח השנתי הוא המראה האמיתית של התנהלות החברה מבחינה עסקית ומשמש משקיעים פוטנציאליים, לקוחות, ספקים ורגלוטורים ללמוד אודות העסק.

חברה חייבת בהגשת דו”ח למס הכנסה, אחת לשנה. הדו”ח חייב להיות מבוקר על ידי רואה חשבון בלבד, הדו”ח כולל מאזן, רווח והפסד, דו”ח על תזרים מזומנים, דו”ח על שינויים בהון העצמי וכן דו”ח התאמה לצרכי מס הכנסה. קיימת חובה לדווח את הדו”ח באופן מקוון ובנוסף להגיש את הדו”ח בפועל במשרדי מס הכנסה. בעלי מניות בחברה המחזיקים מעל 10%, חייבים בפתיחת תיק ובדיווח שנתי .

מועד הגשת הדו”ח השנתי של חברה הינו עד ליום 30 ביוני לתום אותה שנה או בהתאם לאורכות שנקבעו לרואה חשבון. אי הגשת דו”ח במועד או אי הגשת דו”ח בכלל, הינה עבירה על החוק ויכולה לגרור קנסות או במקרה הגרוע אישום פלילי.

חובה להגיש דו”ח לרשם החברות אחת לשנה, הדו”ח כולל את פרוט בעלי המניות ושעור אחזקתם ופרטים נוספים על הדירקטורים ובעלי המניות.

השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם!