הדגשים בעניין חברות

בדרך כלל החברה הינה חברה בע”מ- בעירבון מוגבל, המשמעות הינה שבעלי המניות אינם ערבים להתחייבויות החברה אלא רק עד גובה הון המניות הבלתי נפרע או באם נתנו ערבות אישית לבנקים או לנושים של החברה.

להלן מספר הדגשים בעניין חברות:

השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם!