עוסק פטור

מס ערך מוסף לעניין עוסק פטור

עוסק פטור הוא עוסק שמחזור הכנסותיו נכון לשנת 2021, אינו עולה על 99,893 ש”ח. שזה מחזור ממוצע של 8,324 שח בחודש.

עוסק פטור אינו מוציא חשבוניות מס – אלא הוא מוציא חשבוניות עסקה שלא ניתן לדרוש עמן את ניכוי מס התשומות.

עסקאותיו של עוסק פטור פטורות ממע”מ (למעט עסקאות מקרקעין). עוסק פטור אינו חייב בתשלום מע”מ על עסקאותיו והוא לא מחייב את לקוחותיו במע”מ, כמו כן הוא אינו רשאי לקזז ולדרוש את מס התשומות ששולם על ידו.

עוסק פטור הינו פטור מדיווח מע”מ פעם בחודשיים אך אחת לשנה, בתחילת שנת מס חדשה, יש להגיש הצהרת עוסק פטור ולדווח על מחזור ההכנסות השנתי הפטור ממע”מ שהיה בשנת המס שנסתיימה.

כאשר מחזור העסקאות של עוסק פטור עולה על סכום התקרה שנקבעה, הוא הופך להיות עוסק מורשה שחייב בדיווח שוטף למע”מ.

מי לא יכול להירשם כעוסק פטור

על פי תקנה 13 לחוק מע”מ, עוסקים מסוימים יחויבו להירשם כעוסק מורשה גם אם מחזור ההכנסות שלהם נמוך מהתקרה שנקבעה כגון: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית. רופא, לרבות פסיכולוג, פיזיוטרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים.
ניתן להיות עוסק פטור ושכיר בעת ובעונה אחת.

מס הכנסה

עוסק פטור הינו עוסק שפטור ממע”מ בלבד והכללים החלים לעניין מס הכנסה על עוסק פטור ועוסק מורשה הינם זהים. העוסק הפטור חייב בניהול ספרים כחוק, תשלום מקדמות, הגשת דוח שנתי, הגשת הצהרת הון.
ראו גם מס הכנסה – מקדמות, שומה והצהרת הון

ביטוח לאומי

הגדרות עובד עצמאי והמקדמות לביטוח לאומי.
ראו גם ביטוח לאומי לעוסק עצמאי

השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם!