החזרי מס לשכירים

החזרי מס לשכירים, כידוע, אפשריים על פי חוקי המס בישראל. מרבית העובדים השכירים המועסקים בארץ, שהכנסתם השנתית הינה עד לתקרה קבועה ושאינם מנהלים בעלי שליטה בחברות, פטורים מהגשת הדוח השנתי למס הכנסה. יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם כדאי לעובד שכיר לפנות באופן יזום למשרדי מס הכנסה ולהגיש בקשה להחזר מס.

שכיר משלם מס הכנסה באמצעות מעסיקו מדי חודש, בסכומים הנקובים בתלוש המשכורת, והמתבססים על תחשיבים שנתיים. במקרים בהם עובד שכיר עבד במהלך חלק מחודשי השנה בלבד, או שעבד במספר מקומות עבודה ומשכורתו החודשית לא הייתה קבועה, ישנה סבירות גבוהה שנוכה לעובד מס בשיעורים העולים על המס המתחייב, וכפועל יוצא מכך, יהיה זכאי להחזר מס.

מעבר לאמור לעיל ועל פי הוראות פקודת מס הכנסה, ישנם מקרים נוספים בהם מגיעות לעובד הטבות המקנות לו זיכוי מס, אשר מקטין את חבות המס. הטבות מס אלה מוענקות הן בדרך של זיכוי או ניכוי על פי האחוזים הקבועים בחוק והן בדרך של מתן נקודות זיכוי, כאשר כל נקודה הינה בעלת ערך כספי נקוב מסוים שנקבע על ידי רשויות המס.

אנו במשרד מאיר שקד ושות’, בעלי הידע והמומחיות הנדרשים לבדיקת הזכאות ל- החזרי מס לשכירים בגין השנים השוטפות וכן החזרים בגין שנים קודמות שטרם התיישנו, הכנתם והגשתם למס הכנסה עד לקבלת החזר המס המלא לחשבון הבנק של הלקוח.

השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם!