הצהרת הון

פקיד השומה נוהג לדרוש, אחת למספר שנים, הגשת הצהרת הון שהיא הצהרה על סך הנכסים וההתחייבויות של נישום ליום מסוים בדרך כלל סוף שנה (31 לדצמבר). דרישת ההצהרה היא לגבי נישומים אשר חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, דהיינו: עצמאיים, בעלי מניות מהותיים בחברות, שכירים בעלי הכנסות גבוהות ועוד.

עוסק חדש, אשר פותח את עסקו לראשונה יקבל על פי רב דרישה להגשת הצהרת הון לתום השנה בה פתח את עסקו. הצהרת הון ראשונה יש לערוך בקפדנות וזאת מהסיבה שכל הצהרה תושווה תמיד לקודמתה.

לפי החוק לנישום ישנם 120 ימים להכנת הצהרת ההון, איחור בהגשת הצהרת ההון גורר קנסות.

בהצהרת ההון יש להצהיר על כל הנכסים ועל כל ההתחייבויות של הנישום ושל בן זוגו (במידה ובני הזוג נשואים וחיים ביחד) וכן על נכסיהם וההתחייבויות של כל ילדיהם הקטינים (מתחת לגיל 18). בהצהרת ההון חובה להצהיר על כל הנכסים וההתחייבויות לרבות נכסים בחו”ל.

הצהרת ההון נבדקת על ידי רשויות המס בהשוואה לדוחות השנתיים המוגשים, בניכוי המס הנובע מהם. אלה משמשים אינדיקציה להכנסות נטו שנוצרו לנישום על פני השנים ובהשוואה להצהרת ההון הקודמת. ולכן שכחה של הכללת נכסים עשויה לגרום להפרשי הון בלתי מוסברים שנגרמו מטעויות ועשויה לגרום לפתיחת שומות ודרישה לתשלום מס נוסף בלי כל צדק.

כאשר נוצרים הפרשים משמעותיים, שאינם מוסברים, וזאת לאחר שנלקחו בחשבון הוצאות מחיה וכדומה, קיימים מקרים בהם מס הכנסה יטען לקיומן של הכנסות שלא דווחו ויתבע תשלום מס נוסף על ההפרש הבלתי מוסבר. מכאן חשיבותה של המקצועיות והמומחיות הנדרשת בעת עריכת הצהרת הון.

משרדנו בעל הידע והמומחיות הנדרש לסיוע בהכנת הצהרת הון – הדוח על הנכסים וההתחייבויות ליום המבוקש על ידי רשות המיסים.

טופס 1219 – טופס למילוי הצהרת הון – רשות המיסים

השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם!