פתיחת תיק לעוסק / תאגיד ברשויות המס

פתיחת עסק עצמאי

כאשר אדם שוקל לפתוח עסק עצמאי קטן, הוא בוחן את הנדרש ממנו במסגרת הפעלת העסק עצמו, לדוגמה מקום הצבת העסק, העיר, האזור, דרכי הפרסום שבכוונתו ליישם, ההתקשרויות עם ספקים ונותני שירותים, קליטת עובדים ועוד… כמן כן, הוא בוחן את הנדרש מהמוסדות הממשלתיים, לרבות מה נדרש ממנו לצורך פתיחת תיק עוסק מורשה.

כמו כן, ישקול בעל העסק האם לנהל את עסקו במסגרת של עוסק מורשה, או שמא נכון לעשות זאת באמצעות פתיחת תיק עוסק פטור ואולי אף חברה בע”מ. לפיכך ובהתאם לאמור לעיל, ההחלטה הסופית על התאמת המבנה המשפטי העסקי וכן ההחלטה על דרך הרישום במע”מ, משתנה בהתאם לשורה ארוכה של נושאים, שיש לתת עליהם את הדעת וכך יכול שההמלצה שתינתן לעסק אחד תהיה אחרת לגמרי מהמלצה שתינתן לעסק אחר.

פתיחת עסק או תאגיד

עסק או תאגיד מחויב לפתוח ברשויות המס עם התחלת פעילותו תיקים: במשרדי מס הכנסה, במשרדי מע”מ כעוסקים – עוסק מורשה עצמאי, שותפות, חברה בע”מ, עמותה (ע”ר) ועוסק פטור. כן נדרש לפתוח תיק במוסד לביטוח לאומי.

משרדנו, מאיר שקד ושות’ – רואי חשבון, מחובר בקשר בין מחשבי עם המוסדות השונים וכן בעל הרשאות מתאימות לפתיחות התיקים באופן עצמאי, דבר המאפשר ללקוחותיו פתיחת התיקים במשרדנו, ללא כל צורך בכך שתתייצבו במשרדי המוסדות מס ערך מוסף, מס הכנסה וביטוח לאומי. הבקשה תכלול בדרך כלל, נספחים נוספים לטופס לפתיחת התיק – טופס מע”מ 821 – רישום לצרכי מס ערך מוסף, ומסמכים נוספים כגון: צילום תעודת זהות, אישור ניהול חשבון בנק, חוזה שכירות וכדומה.

השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם!